Przejdź do treści

Rezultaty

Projekt i jego główny rezultat, czyli edukacyjna gra symulacyjna, są odpowiedzią na potrzeby młodych ludzi. Gra jest metodą nauczania pozaformalnego opartą na rywalizacji, rozrywce i edukacji w zakresie przedsiębiorczości. Wspólnie z naszymi partnerami uznaliśmy, że gra, w której uczestnicy będą musieli stworzyć własny start-up, napisać dla niego biznesplan, poszukać możliwości finansowania, poszukać okazji na rynku i ocenić ich ryzyko, jest metodą realizacji naszych celów i celów grupy docelowej, do której kierujemy nasze działania. Dzięki stworzeniu gry i przetestowaniu jej na 300 młodych ludziach, a także zorganizowaniu m.in.
Mobilnych Międzynarodowych Targów Przedsiębiorczości, będziemy mogli:
-> budować i rozwijać w młodych ludziach cechy i postawy przedsiębiorcze;
-> pobudzić młodzież do kreatywnego myślenia i twórczego rozwiązywania problemów;
-> stworzyć narzędzie (grę), które będziemy mogli dalej wykorzystywać w zakresie edukacji przedsiębiorczości;
-> kreować u młodych ludzi zdolności, które zwiększą ich szanse na zatrudnienie w przyszłości;
-> wymieniać doświadczenia międzynarodowe w dwóch obszarach: w zakresie organizacji pracy i zarządzania projektami oraz w zakresie przedsiębiorczości i pracy z młodzieżą;
-> zwiększyć potencjał organizacji biorących udział w projekcie poprzez zdobycie cennego doświadczenia projektowego;
-> pomóc młodym ludziom w stawianiu pierwszych kroków w biznesie;
-> zwiększyć innowacyjność u młodych ludzi;
-> nawiązać dialog pomiędzy światem biznesu, nauki i młodzieży podczas Mobilnych Międzynarodowych Targów Przedsiębiorczości;
-> promować wartości europejskie takie jak równość i solidarność;
-> kontynuować współpracę z młodzieżą w zakresie współczesnych problemów i wyzwań;
-> podtrzymać relacje ze szkołami i organizacjami młodzieżowymi poprzez udostępnienie im sprawdzonego narzędzia do nauki przedsiębiorczości;
-> nawiązać relacje z nowymi podmiotami działającymi w obszarze przedsiębiorczości lub współpracującymi z młodzieżą;
-> dbać o zrównoważony rozwój regionów, w których działamy, poprzez edukację młodych ludzi.

WERSJA FINALNA GRY

WERSJA ZAAWANSOWANA

ANGIELSKA https://drive.google.com/file/d/1odN1MxlV1_I-J57p4BCiyPj6C2A_3y4j/view?usp=sharing

POLSKA https://drive.google.com/file/d/1iRQbN3moI1eM157p47m0MkgTIcXcUUEr/view?usp=drive_link

FRANCUSKA instrukcja https://drive.google.com/file/d/1m1sB1mKMoiCMrtNkzsyoyDuKFpa6RvaQ/view?usp=drive_link

Francuskie elementy gry https://drive.google.com/file/d/1FVOLHDLyTCTM4zkSF4fL3mbpH7DDrdnr/view?usp=drive_link

TURECKA instrukcja https://drive.google.com/file/d/1MhQ-c-_S53m2wH91z0K7w40ZEw_hpp-z/view?usp=drive_link

Tureckie elementy gry https://drive.google.com/file/d/1T32CL9eqhnTft9ue3Gs0FoPtUpGkKNZp/view?usp=drive_link

WERSJA PODSTAWOWA

ANGIELSKA https://drive.google.com/file/d/1LABp-hXL9urunUrEH9JbzQLnOM8FEKcB/view?usp=sharing

POLSKA https://drive.google.com/file/d/19Gb2jWjlnP7sjXNzJvH9DR23Xql6qlCI/view?usp=sharing

FRANCUSKA https://drive.google.com/file/d/1Z3Bas69CSAPq781mPKsfgTJBTYIG8KPa/view?usp=sharing

TURECKA

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.